Ana Sayfa Ürünler Ölçüler İletişim e-posta

 

TS EN 953 Bölüm 5.2.2. Güvenlik Mesafeleri >>>>>>>>>>>>>>

Tehlike bölgelerine ulaşmayı önlemek amacıyla kullanılan koruyucular, vücudun bir parçasının tehlike bölgelerine ulaşmasını önleyecek şekilde tasarlanmalı, imal edilmeli ve yerleştirilmelidir.

TS EN 953 Bölüm 5.2.4. ve 5.10. Görebilme & Makinanın Görülmesi >>>>>>>>>>>>>>

Koruyucular, çıkarılıp takılmalarını en aza indirmek için, işlemleri gözle yeteri kadar izleyecek şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.Makinanın çalışmasının koruyucu arkasından görülmesinin gerektiği yerlerde,koruyucu uygun malzemelerden seçilmelidir. Mesela delikli malzeme veya tel elek kullanıldığında, görmeyi sağlayacak yeterli açıklığa sahip ve uygun renkte olmalıdır.Delikli malzemenin, gözetlenen alanın renginden daha koyu olması durumunda, görüş daha iyi olacaktır.

TS EN 953 Bölüm 5.4.3. Sadece Aletle Sökülme >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Koruyucuların sökülebilir parçaları, sadece alet yardımıyla sökülebilmelidir.

TS EN 953 Bölüm 5.5.3. Rijitlik >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Destek ayakları, koruyucu çerçeveleri ve dolgu malzemeleri, koruyucu yapısının hem rijit ve kararlı, hem de deformasyona dirençli olmasını sağlayacak şekilde seçilmelidir. Bu husus, malzemenin deformasyonunun özellikle güvenlik mesafelerinin devam ettirilmesine zararlı olacağı durumlarda önemlidir.

TS EN 953 Bölüm 7.1. Tırmanma >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Koruyuculara tırmanma, tasarım yoluyla uygulanabilir olduğu kadar engellenebil- melidir. Koruyucuların yapımı ve malzemelerinin ve biçimlerinin seçiminde buna dikkat edilmelidir. Örnek olarak, yatay yapı elemanlarının ve koruyucunun dış tarafındaki dokumaların örgülerinin yatay bileşenlerinin bertaraf edilmesiyle tırmanma daha zorlaştırılır.

TS EN 953 Bölüm 7.5. Renk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tehlikelere uygun renkler kullanılarak dikkat çekilmelidir. Örnek olarak, bir koruyucu, makinayla aynı renge boyanmış ve tehlikeli bölge zıt bir renkte parlak olarak boyalı ise, koruyucu açıldığında veya kaldırıldığında tehlikeye dikkat çekilmiş olur.

TS EN 294 Bölüm 4.5.1. 14 yaş ve daha yukarısındaki kişiler için normal açıklıklar>>

Çizelge 4, 14 yaş ve daha yukarısındaki kişiler için normal açıklıklara ait güvenlik mesafelerini (sr) verir, e boyutu kare açıklığın kenarını, yuvarlak açıklığın çapını, yarık biçimli açıklığın ise dar yerini gösteren değerlerdir.

(Çizelge-4 TS EN 294 ‘den)

 

TS 11854 EN 811 Bölüm 5 Distances restricting free access >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Koruyucu yapıların altında bulunan ayak ve bacakların serbest hareketinin sınırlandırılması için koruyucu bir yapı kullanılabilir. Bu metodun kullanılması gereken durumlarda, koruyucu yapının yüksekliğine bağlı olarak mesafeler Ek-A ‘da verilmiştir.

( Ek- A )

 

Anasayfa Ürünler Ölçüler İletişim e-posta Teknomarket
Elbak Makina-Dudullu İmalat Birimi
Bostancı Yolu, Kuru Sok. No:20, Y.Dudullu ÜMRANİYE - 34776 İSTANBUL - TÜRKİYE
TEL. (0216) 313 07 81-82 FAX. (0216) 313 07 83
Copyright © Elbak designed by Aytaç Solak